The week of March 11-18, 2019

This week, I was unable to update and compile in here the weekly events in our communities.

However, I’ll add some of the upcoming events up to Sunday March 18th.

Please see the below flyers for additional information:

At the Prelacy and the Armenian Church of the Holy Martyrs, there are ongoing lenten programs (please see below for the flyers)

Ongoing Language classes at St. Illuminator’s (please see flyer)

Did you get yet your tickets for Hamazkayin’s Nayiri Dance Ensemble performance at Port Washington on Sunday March 17th? Please see the below flyer for details.

Armenian Women Leaders Rising, NJ
Sunday, March 171:00 – 4:00pm

Description: Armenian International Women’s Association New Jersey Affiliate, with the presence of H.E. Mr. Mher Margaryan, Permanent Representative of Armenia to the United Nations,welcoming the two newest Female Members of the Parliament of Armenia, Ms. Lilit Makunts (Current Head, MyStep Alliance) and Ms. Mary Galstyan (Member, MyStep Alliance).

This special celebration in honor of Women’s History Month, as well as the United Nations 63rd Commission on the Status of Women

RSVP and {$100} Admission Required.
Link to register: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZdUe6S95MphC9DENYP8njumnKSGEgZyb3h7a9XuLvPDxZxQ/viewform?fbclid=IwAR06qkhuRelZ6Sp1Aj1d1WhUd1ZIdxGsTo_bC2horYXVjLd-1ClCjs8PYnc

Wine and Light Fare will be served.

Musical Armenia

Sunday, March 172:00 – 4:00pm

 

154 W 57th St, New York, NY 10019, USA

Description:1982էն ի վեր Ազգային Առաջնորդարանը կը ներկայացնէ տարեկան «Միւզիքըլ Արմինիա» համերգը, հայազգի բազմաթիւ տաղանդաւոր արուեստագէտներ բերելով լուսարձակի տակ։ Այս տարուան համերգը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի, 17 Մարտին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00ին։ Շարքի 36րդ համերգին պիտի մասնակցին Քարա Պօղոսեան (ջութ), Էդուարդ Պօղոսեան (թաւջութակ) եւ Վաչէ Ճամպազեան (դաշնակ)։

Յայտագրին մաս կը կազմեն Պախի, Պէթհովէնի, Պրամզի, Կոմիտաս վարդապետի, Միրզոյեանի եւ Սպենդիարեանի գործեր։ Համերգը տեղի պիտի ունենայ «Գառնըկի» սրահի Weill համերգասրահին մէջ (West 57thStreet & Seventh Avenue, Նիւ Եորք)։ Տոմսակները (25 տոլար) կարելի է ապահովել «Գառնըկի» սրահէն (212-247-7800) կամ Ազգ. Առաջնորդարանէն (212-689-7810)։

https://www.carnegiehall.org/calendar/2019/03/17/musical-armenia-2019-0200pm

For upcoming events, you might check this calendar, which gets updated often:

https://sites.google.com/view/hye-info/armenian-events-calendars

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s