What’s new? Updates for you

I have been managing the FB group of New York Armenians and updating the google calendar area events.

The link is at: https://sites.google.com/view/hye-info/armenian-events-calendars

To continue with this website, let me know what else you like me to feature.

Some of the special moments are posted at the Bayside Digital’s instagram account at: https://www.instagram.com/baysidedigital/

Wishing you all a wonderful 2020!!

2020

 

Ascension Day or Hampartzoom at Holy Martyrs in Bayside, NY

At the Armenian Church of the Holy Martyrs, in Bayside, NY: Ascension Day Luncheon Thursday, May 30 Divine Liturgy at 10am Luncheon at 12noon – Auditorium Hampartzoom Program and Vijag Donation $15 per person RSVP by May 23 to Lara at (917) 951-7287 or Shoushan at (516) 876-0865

Also, the Hye Café is on Friday, May 10 at 7pm / Kalustyan Hall of the Armenian Church of the Holy Martyrs in Bayside, Queens.

 

For complete list of upcoming events, please check the calendar. It gets updated often. If you find this information useful, let us know.

Hovnanian School’s Mothers Day Luncheon

Join the Hovnanian School PTO for their annual Mother’s Day Luncheon. Enjoy a lovely afternoon with mothers and mother figures with a special performance by the students at 11:45 am, and as always, fabulous raffle prizes.
~
$70 donation
~
RSVP by April 11, 2019 to Nanor via email: MrsNanor@gmail.com
or by calling the landline telephone number: 201-690-6717

FB event link20190502 Mothers day luncheon Hovnanian school

Upcoming Armenian Events in NY

1. Silk Scarf Painting in Paramus, NJ. Please see the flyer at the end of these events for details.

2. Saturday April 18th at St. Vartan Cathedral’s Kavoukjian Auditorium there will be town hall presentation about “My Step” Foundation by Anna Akopyan, the chairwoman.

3. Saturday April 18th Gohar Vardanyan, guitarl organized by New York City Classical Guitar Society, will be performing. The young Armenian virtuoso, now winning over American audiences with her passion, flawless technique, and gorgeous sound

“The complete package, with a musicality and emotional quality … that one would expect from someone much older” – Guitar International Magazine

For additional information and tickets please click here.

4. Saturday, April 27, 2019 at 11 AM – 1 PM

Armenian Genocide 104th Anniversary Commemoration at the Capitol

Public

Location: House Chamber at Connecticut State Capitol – 210 Capitol Avenue, Hartford, C

Please check our google calendar which gets updated often: You may also add an event you like to attend, to your own google calendar!

https://sites.google.com/view/hye-info/armenian-events-calendars

 

20190409 silk scarf painting Paramus NJ

20190413 St Vartan Cathedral MyStep

 

Eastern US Events 18-24 March

Untitled-1

Here is listing of some of the upcoming events in our areas

Business Networking & Collaboration, NY
Tuesday, March 19  ⋅  7:00 – 8:30pm
Bay Terrace, Queens, NY 11360, USA
Description:Business Networking and Collaboration meeting
Event link – It’s fully booked as of yesterday
Saturday, March 2310:00am – 3:00pm
Exploring the Eucharist (Soorp Badarak): a one-day Seminar, NYC
a one-day seminar
Conducted by Archdeacon Shant Kazanjian, Director of Christian Education (Eastern Prelacy)
Registration required by March 15, 2019For information and registration, please contact the church office at
212-689-5880, office@stilluminators.org
______________________________________________________The Eucharist (Soorp Badarak) has been the central act of worship for all Christian churches since the inception of Christianity. What is Badarak all about? Why do we do what we do? How can we participate more actively in the Badarak and get more out of it? This seminar will address these issues and more. The participants will:
– Get a solid biblical background for understanding worship and Eucharistic celebration, its basic elements, content, vocabulary, images and symbolic language.
– See clearly the basic structure of the service.
– Receive step-by-step guidelines of the drama of the Soorp Badarak, with commentary on prayers and hymns and liturgical movements and symbols, using short Badarak video clips, with a detailed outline of the service, cross-referenced to the Prelacy’s Soorp Badarak book.
Sponsored by the Prelacy’s Armenian Religious Education Council (AREC) and St. Illuminator’s Cathedral
FB event link: https://www.facebook.com/events/239578073597352/

March 22 at Sevan Restauran in Bayside, NY -7:30pm
Please see the flyer below
MAR 22 – SHARAGANS OF ST. NERSESS SHNORHALI, Bayside, NY
Friday, March 226:30 – 9:00pm
20915 Horace Harding Expy, Bayside, NY 11364, USA
Description:JESUS SAVES! Our Salvation Story Through the Pages of Sharagans & Hymns of the Armenian Church RENEWAL OF SPIRITUALITY SERIES EVERY FRIDAY EVENING DURING LENT MAR 22 – SHARAGANS OF ST. NERSESS SHNORHALI Speaker: Dr. Roberta Ervine, St. Nersess Seminary (Hosted by Shnorhali Choir) Vespers: 6:30 PM, Fellowship: 7:30 PM, Lecture/Movie: 8:00 PM For additional information contact the Church office @ 718-225-0235 Armenian Church of the Holy Martyrs 209-15 Horace Harding Expressway, Bayside, NY 11364
Saturday, March 237:30 – 9:30pm
Charley’s Aunt – in NJ
50 Ridge Rd, Mahwah, NJ 07430, USA
Description:Get you tickets to see Charley’s Aunt. March 23rd 2019 at Mahwah High School in NJ. To reserve tickets online visit www.tututix.com/charleysaunt Or call: For NY Haikouhi 917 771-2211 Onelia 516 280-0996. For NJ Katherine 973 975-3900 Maggie 201 914-9587 Sandra 845 753-9038
Please see the Facebook page for inquiries and any questions at: 
https://www.facebook.com/VoiceofArmeniansTVNY/photos/a.596570760431279/2049706888450985/?type=3&theater&ifg=1
Sunday, March 241:30 – 4:30pm
khrimian Hayrig – St Sarkis, Douglaston, NY

After a successful tour in NY, Armenia, Artsakh, Cyprus, Beirut, Aynjar, Boston, Glendale, DC, Toronto and Cambridge, now in Bayside…. Come and be inspired by the legendary KHRIMIAN HAYRIG. A monologue by Dr. Herand Markarian. FB event page: https://www.facebook.com/events/2122392224718648/

ONGOING LENTEN MEETING AND PRAYERS – please check these two flyers

Please check these flyers for additional details of events listed above:

For upcoming events, you might check this calendar, which I update often at:

https://sites.google.com/view/hye-info/armenian-events-calendars

The week of March 11-18, 2019

This week, I was unable to update and compile in here the weekly events in our communities.

However, I’ll add some of the upcoming events up to Sunday March 18th.

Please see the below flyers for additional information:

At the Prelacy and the Armenian Church of the Holy Martyrs, there are ongoing lenten programs (please see below for the flyers)

Ongoing Language classes at St. Illuminator’s (please see flyer)

Did you get yet your tickets for Hamazkayin’s Nayiri Dance Ensemble performance at Port Washington on Sunday March 17th? Please see the below flyer for details.

Armenian Women Leaders Rising, NJ
Sunday, March 171:00 – 4:00pm

Description: Armenian International Women’s Association New Jersey Affiliate, with the presence of H.E. Mr. Mher Margaryan, Permanent Representative of Armenia to the United Nations,welcoming the two newest Female Members of the Parliament of Armenia, Ms. Lilit Makunts (Current Head, MyStep Alliance) and Ms. Mary Galstyan (Member, MyStep Alliance).

This special celebration in honor of Women’s History Month, as well as the United Nations 63rd Commission on the Status of Women

RSVP and {$100} Admission Required.
Link to register: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZdUe6S95MphC9DENYP8njumnKSGEgZyb3h7a9XuLvPDxZxQ/viewform?fbclid=IwAR06qkhuRelZ6Sp1Aj1d1WhUd1ZIdxGsTo_bC2horYXVjLd-1ClCjs8PYnc

Wine and Light Fare will be served.

Musical Armenia

Sunday, March 172:00 – 4:00pm

 

154 W 57th St, New York, NY 10019, USA

Description:1982էն ի վեր Ազգային Առաջնորդարանը կը ներկայացնէ տարեկան «Միւզիքըլ Արմինիա» համերգը, հայազգի բազմաթիւ տաղանդաւոր արուեստագէտներ բերելով լուսարձակի տակ։ Այս տարուան համերգը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի, 17 Մարտին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00ին։ Շարքի 36րդ համերգին պիտի մասնակցին Քարա Պօղոսեան (ջութ), Էդուարդ Պօղոսեան (թաւջութակ) եւ Վաչէ Ճամպազեան (դաշնակ)։

Յայտագրին մաս կը կազմեն Պախի, Պէթհովէնի, Պրամզի, Կոմիտաս վարդապետի, Միրզոյեանի եւ Սպենդիարեանի գործեր։ Համերգը տեղի պիտի ունենայ «Գառնըկի» սրահի Weill համերգասրահին մէջ (West 57thStreet & Seventh Avenue, Նիւ Եորք)։ Տոմսակները (25 տոլար) կարելի է ապահովել «Գառնըկի» սրահէն (212-247-7800) կամ Ազգ. Առաջնորդարանէն (212-689-7810)։

https://www.carnegiehall.org/calendar/2019/03/17/musical-armenia-2019-0200pm

For upcoming events, you might check this calendar, which gets updated often:

https://sites.google.com/view/hye-info/armenian-events-calendars

 

Upcoming events in greater NY – March 4-10, 2019

The calendar of upcoming events is at: https://sites.google.com/view/hye-info/armenian-events-calendars

As to this week’s events, here it is as quick reference, from March 4th till March 18, 2019 – there might be other events added, so it’s best to consult the above calendar link.

This quote is from the

Lent Begins Monday, March 4
Lent is the 40-day period before Easter when every Christian is asked to reflect upon their lives in preparation for the Resurrection of our Lord. The three main pillars of Lent are prayer, fasting and almsgiving. During these weeks of reflection, the Holy Altar will be closed and draped with a curtain. Holy Communion will not be distributed. The faithful are asked to participate in Friday Lenten vigils and supper when possible and to come to Morning Services on Sunday before Badarak. In these 40 days of Lent we should all strive to become better Christians by praying more, fasting and doing good deeds towards those in need. At the end of the Lenten journey we will be better prepared to receive the resurrected Lord.Kotz Badarak
During the Lenten season the Holy Altar is draped with a curtain – symbolizing Adam and Eve’s expulsion from the Garden of Eden – and Holy Communion is not offered to the congregation. Mahs continues to be distributed to the faithful. If an individual would like to receive Holy Communion during Lent, please contact Fr. Abraham at 718-225-0235 to discuss.
Daily Life in the Abyss, Book Talk with Dr. Vahé Tachjian
Tuesday, March 57:00 – 9:00pm
630 2nd Ave, New York, NY 10016, USA
Description:Dr. Vahé Tachjian will present his new book “Daily Life in the Abyss: Genocide Diaries, 1915-1918,” on Tuesday, March 5th at 7 PM. Join the Zohrab Information Center as we welcome Dr. Tachjian, learn about these important Genocide diaries, and have the opportunity to purchase the book.
Full details on the Zohrab Information Center’s website, zohrabcenter.org
FB event page: https://www.facebook.com/events/399914823907147/

How we Lived: The Houshamadyan Project | Wednesday March 6, 2019 at 7:45pm   At St Leon Armenian Church
Charles & Grace Pinajian Youth Center
12-61 Saddle River Road
Fair Lawn, NJThe HOUSHAMADYAN PROJECT was born from a simple and powerful idea: to revive virtually the cities, towns and villages where Armenians lived during the Ottoman Empire. It is rebuilding a rich depository of memory using empirical evidence, including town and village chronicles, archival documents, photographs, material objects, and music and visual arts. The website is in Armenian, English and Turkish. To date, more than 170 articles and family collections are already published on the site.Join us for a presentation by Mr. Vahe Tachjian, director and chief editor of the Berlin-based Houshamadyan Project.For information, call 201-791-2862Admission is Free. A reception will follow the discussion. www.houshamadyan.org

JESUS SAVES! Our Salvation Story Through the Pages of Sharagans & Hymns of the Armenian Church
RENEWAL OF SPIRITUALITY SERIES
EVERY FRIDAY EVENING DURING LENT
MAR 8 – THE CANON OF SHARAGANS
Speaker: Rev. Fr. Abraham Malkhasyan
(Hosted by HMADS)
MAR 15 – SHARAGANS OF ST. MESROP MASHDOTS Very Rev. Fr. Mesrop Parsamyan
(Hosted by Knights & Daughters of St. Vartan)
MAR 22 – SHARAGANS OF ST. NERSESS SHNORHALI
Speaker: Dr. Roberta Ervine, St. Nersess Seminary
(Hosted by Shnorhali Choir )
MAR 29 – SPECIAL PROGRAM BY SUNDAY SCHOOL
Outburst! A game where faith, knowledge, and community come together once again!
(Hosted by Sunday School)
APR 5 – SPECIAL PROGRAM BY ACYOA
(Hosted by ACYOA)
APR 12 – MOVIE: “From Ararat to Europe”
(Hosted by Men’s Fellowship)
Vespers: 6:30 PM, Fellowship: 7:30 PM, Lecture/Movie: 8:00 PM                               FACEBOOK PAGE For additional information contact the Church office @ 718-225-0235 | Armenian Church of the Holy Martyrs
209-15 Horace Harding Expressway, Bayside, NY 11364

Saturday, March 9, 2019 at 7pm
The “Mark Kyrkostas Remember Me With Music” concert
The Anthropology/Armenian Museum each year, on his birthday, honors the memory and music of genius Armenian/Greek American pianist-composer Mark Kyrkostas. Pianist, Ivy Adrian interprets Kyrkostas’ style of playing, as if his spirit is coming alive through her playing. The program will also feature singer Michelle Mallardi, lead actress in the original Broadway production of Beauty and they Beast. Cosmo Mallardi, Mark’s Jazz Quintetbass player will accompany the performers. Dancer Ani O’Hanlon will perform their famous “Hall Dance” and comedian Nick Whitmer returns by popular demand. The program will take place on Saturday March 9 at 7 PM. Preceding the program a full buffet dinner will be served. All this for $30 per person (2 for & $50). WOW! Seating is limited. Please reserve early by calling 718-428-5650.
Arevakal Services start Sunday, March 10
During the Sundays of Lent, the Sunrise Service (Arevakal) is performed before the start of BadarakArevakal Service booklets may be found in the church vestibule for worshippers to follow during the service. Please join Fr. Abraham, the altar servers and the choir members each Sunday at 9:30am for this special Lenten service. (via the newsletter of the Armenian Church of the Holy Martyrs, Bayside, NY).
The Future of Armenian Books For The Modern Reader, NYC
Sunday, March 101:30 – 3:30pm
221 E 27th St, New York, NY 10016, USA
Description:Facebook event page:
Hamzkayin Cultural and Educational Society of New York has invited Mardig Cholakian of VLUME Armenian Digital Armenian Library and Haig Norian of Roslin Press (translators of C.S. Lewis’ Chronicles of Narnia series) to discuss the future of Armenian books and their readers.
Join us at Pashalian Hall, on Sunday, March 10, at 1:30pm
All details on the flyer.
Համազգային Մշակութային եւ Կրթական Միութիւնը կը ներկայացնէ «հայերէն Գրքերու Աագան Արդի Ընթերցողներուն Համար»։
Նիւթի ներկայացնողներն են Մարտիկ Չոլաքեան եւ Հայկ Նորեան։
AAHPO Annual Meeting, NJ
Sunday, March 10⋅  6:00pm – 8:00pm
126 Engle St, Englewood, NJ 07631, USA
Description: Armenian American Health Professionals Organization extends a warm invitation to our Annual Meeting with Elections. Spouses & Guests are welcome to enjoy the fellowship. $55/person for AAHPO Members, Spouses and Their Guests $60/person for Non-Members Organized by AAHPO For additional information please contact: Garbis Baydar, MD: garbisb@aol.com (201) 262-3018 Arthur Kubikian, DDS: ahk29@msn.com (516) 527-7397 AAHPO: mission@aahpo.org (908) 914-5549
ACYOA Ice Skating Party
Sunday, March 10⋅  6:00pm– 8:00pm
639 Broadway, Westwood, NJ 07675, USA
Description:Facebook event page:
Armenian youth are welcome to the annual St. Thomas ACYOA Juniors Ice Skating Party on Sunday, March 10!
$20 admission includes: skate rental, pizza, drinks and dessert.
Fritz Dietl Ice Rink
639 Broadway
Westwood, NJ
Contact stthomasacyoajrs@gmail.com for more information

Upcoming greater New York events 28 Febrary – 3 March, 2019

Here is the upcoming events from 28 February to Sunday 3 March: For additional information, details, changes please contact the organizers, see their links and/or flyers.

Feast of Sts.Vartanants at St.Vartan, NYC

Thursday, February 28⋅ 5:30 – 11:00pm

630 2nd Ave, New York, NY 10016, USA
Description:St. Vartan Cathedral in New York City will mark Sts. Vartanantz Day on Thursday, Feb. 28.
A dinner and program at 7 p.m. will follow badarak (beginning at 5:30 p.m.) in Haik and Alice Kavookjian Auditorium.
Guest speaker Arpi Nakashian; performances by the Astghikner Junior Vocal Ensemble and the Yerevan Dance Ensemble of Brooklyn’s St. Gregory Mission Parish.
Organized with the participation of the Mid-Atlantic Knights and Daughters of Vartan.
Event page: https://armenianchurch.us/event/feast-of-sts-vartanantz-banquet/
Armenian Classes – Spring Semester
Thursday, February 287:00 – 8:30pm
Description:  This semester will include 17 classes, lasting 1-15 hour. Meeting every Thursday at 7 pm at St Illuminator’s Armenian Apostolic Cathedral, 221 East 27th St, New York, NY 10016.
The cost is $25 per class, promotions will be announced!
If you are new to the project, you are welcome to attend the first class, meet the organizers and the teachers, share your Armenian story and learn more about your language!
For more information, please send us a Facebook message, Email us at armenianclasses@gmail.com or call the Cathedral office at (212) 689-5880.
For more details, please see the FB event link at: https://www.facebook.com/events/540366049705784/?event_time_id=540366089705780
ZUMBA at AECNYC
Book event: “The Missing Pages”
Thursday, February 287:00 – 8:30pm
Description:  FB event page (please check the official page for inquiries and any changes) ==>
https://www.facebook.com/events/422724978263208/
In 2010, the world’s wealthiest art institution, the J. Paul Getty Museum, found itself confronted by a century-old genocide. The Armenian Church was suing for the return of eight pages from the Zeytun Gospels, a manuscript illuminated by the greatest medieval Armenian artist, Toros Roslin. Protected for centuries in a remote church, the holy manuscript had followed the waves of displaced people exterminated during the Armenian genocide. Passed from hand to hand, caught in the confusion and brutality of the First World War, it was cleaved in two. Decades later, the manuscript found its way to the Republic of Armenia, while its missing eight pages came to the Getty.
Heghnar Zeitlian Watenpaugh follows in the manuscript’s footsteps through seven centuries, from medieval Armenia to the killing fields of 1915 Anatolia, the refugee camps of Aleppo, Ellis Island, and Soviet Armenia, and ultimately to a Los Angeles courtroom.
Reconstructing the path of the pages, Watenpaugh uncovers the rich tapestry of an extraordinary artwork and the people touched by it. At once a story of genocide and survival, of unimaginable loss and resilience, The Missing Pages captures the human costs of war and persuasively makes the case for a human right to art.
About the author
Heghnar Zeitlian Watenpaugh is Professor of Art History at the University of California, Davis. She is the award-winning author of The Image of an Ottoman City: Architecture in Aleppo (2004). Her writing has also appeared in the Huffington Post and the Los Angeles Times.
Questions? Please contact Prof. Khatchig Mouradian at: km3253@columbia.edu
Love & Laughter by Huyser
Friday, March 17:30 – 9:30pm
Description:While celebrating the month of love, enjoy an evening of Timeless Hits & Hearty Laughters, as Huyser presents its “International Rhythms II” joined by Tekeyan Cultural Association’s Comedy Club!
Admission $20 – including light refreshments + cash bar
FB event page: https://www.facebook.com/events/460763381120243/
“Ladies from Your Past” exhibit from March 1-31 at Port Washington Library
Saturday, March 2, 2019 at 11:30am 
Join  for an Ecumenical Service on the occasion of the election of His Eminence Archbishop Anoushavan as Prelate of the Armenian Apostolic Church of America (Eastern Prelacy) at St. Illuminator’s Armenian Apostolic Cathedral in New York City

Saturday, March 2, 2019 at 11:30am
Followed by lunch

Եկեղեցական Արարողութիւն Գերաշնորհ Տ․ Անուշաւան Արքեպիսկոպոսի Առաջնորդ ընտրութեան առթիւ Սուրբ Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ Նիւ ԵորքՇաբաթ, 2 Մարտ, ժամը 11.30ին
Յաւարտ արարողութեան՝ Յայտագիր եւ Ճաշ

Norian Youth Connect Program (by ARS)
Saturday, March 210:00am – 5:00pm
Description: ARS Norian Youth Connect Program at Columbia University
FB event page for details:
https://www.facebook.com/events/557025838054167/
Join leading scientists, artists, intellectuals, and university students from across the country for a weekend of discussions and networking.
Armenian-American university students are welcome to participate.
Overnight accommodations will be provided to out-of-town students.
The program is once again directed by Dr. Khatchig Mouradian (Columbia University).
$50
A Winter Celebration, by Shnorhali Choir
Saturday, March 27:30 – 9:30pm
20915 Horace Harding Expy, Bayside, NY 11364, USA
Description: Facebook event page: https://www.facebook.com/events/243873663215000/
Shnorhali Choir of the Armenian Church of the Holy Martyrs presents:
A Winter of Celebration: A Night of Surprises!
Music by DJ Berj
In Kalustyan Hall
RSVP: Hilda Haroutunian @ 917-561-6336
Meline Yazichyan @ 917-331-2077
St. Sarkis Saturday School GALA Fundraiser Poon Paregentan
March 2, 2019, 7:30pm – March 3, 2019, 12:30am
Description:This is a fabulous event right before Lent, focused on raising funds for the expansion of our thriving Saturday School.
The evening features live music by Elie Berberian and his band from Montreal, Canada.
Tickets are $150, adults only.
The event will begin with a cocktail hour where raffle tickets will be sold for a chance to win a beautiful raffle prize. Dinner will follow. Bring your own masks or feel free to use the ones provided at our fun-filled photo booth.
For reservations: Please email StSarkisGalaRSVP@gmail.com or call
Natalie Meneshian (516) 353-5057 or Lena Felice (646) 705-2800.
FB event page for more info: https://www.facebook.com/events/2298602110416263/
ARMENIAN MARDI GRAS at St. Mary’s in Livingston NJ
Saturday, March 27:00 – 11:30pm
200 W Mt Pleasant Ave, Livingston, NJ 07039, USA
Description:ST MARY ARMENIAN CHURCH INVITES YOU TO ARMENIAN MARDI GRAS
THE JOHN BERBERIAN ENSEMBLE FEATURING STEVE VOSBIKIAN SR
SERVING DRINKS AND FREE MEZZA
$45 ADULTS, $40 ADVANCE PURCHASE
$25 STUDENTS 12-25, $20 ADVANCE PURCHASE
FREE CHILDREN UNDER 12
200 W MT PLEASANT AVE, LIVINGSTON, NJ 07039
RSVP ADVANCE PURCHASE RECOMMENDED, CONTACT:
PETERCHOBANIAN@GMAIL.COM OR ADI.STMARYNJ@GMAIL.COM
Please see the official event page at: https://www.stmarynj.net/event-details/2019/3/2/armenian-mardi-gras-john-berberian-ensemble
Lousaper Youth Choir
Sunday, March 312:30 – 1:30pm
20915 Horace Harding Expy, Bayside, NY 11364, USA
Description:Join the new Lousaper Youth Choir
of the Armenian Church of the Holy Martyrs
Ages 5 years old and older
First Rehearsal will be on March 3, after Badarak (around noon)
Director: Ashot Soghomonyan
For information call 718-225-0235 (Church office)
Please check the FB event page at: https://www.facebook.com/events/2256948764627535/
Poon Paregentan – St.Illuminators – Manti lunch
Sunday, March 31:00 – 4:00pm
Description:Join us at St. Illuminator’s “Pashalian” hall, and enjoy “MANTI” luncheon & entertainment: Laugh with Dottie Bengoian (Wherever Dottie appears, the event is full of excitement and laughter provided by this warm and witty unique entertainer. She has been called the “First Lady of Armenian Comedy,” the “Armenian Queen of Comedy,” and the “Ambassador of Joy.” She is an educator, humorist, and motivational speaker and has been making audiences laugh for over 30 years. Those who have heard her say, “She is inspiring, uplifting – makes you laugh and think! Dottie is a breath of fresh air.”
Organized & prepared by the Ladies’ Guild.
Please refer to the attached flyer or FB event page https://www.facebook.com/events/718326288563895/
Shushi presents Komitas – Now & Forever!
Sunday, March 34:30 – 6:30pm
Description:Shushi presents Komitas – Now & Forever! Hosted by Shushi Armenian Dance Ensemble
SHUSHI DANCE ENSEMBLE will sponsor another AMAZING performance! Three world renowned ensembles will ELECTRIFY THE STAGE!
Shushi Armenian Dance Ensemble – Director & Choreographer Seta Paskalian Kantardjian
Gevorkian Dance Academy – Directors & Choreographers Vartan Gevorkian, Siranush Gevorkian, Sona Gevorkian
Nairi Dance Ensemble – Lyon, France Anna Grigorian – Director Ftas Grigorian – Felix, Teresa & Sarkis Grigorian
Gaby Galoyan – Golden Voice of Armenia
Nune Avetisian Նունե Ավետիսյան – Poetry Reciter from Los Angeles
Guests of honor – Mr. & Mrs. Vartan & Adi Abdo
Location: Felician University, Breslin Performing Arts Center, 262 South Main St., Lodi, NJ 07644
Time: 4:30PM
Ticket Prices – Orch: $100 $75 $60 $45 Balcony: $50
Phone: (972) 6 SHUSHI (972) 674-8744
Online: www.tututix.com/shushidance
www.shushidance.org
Facebook event page: https://www.facebook.com/events/294710461378032/

For upcoming events, you might check additional upcoming events at:

https://sites.google.com/view/hye-info/armenian-events-calendars