Armenia Fund USA – Telethon

En Route Artsakh! Armenia Fund’s 17th International Thanksgiving Day Telethon, November 27, 2014. Learn more about the Telethon on armeniafundusa.org/events/20141028-telethon.htm
The Countdown has begun!